Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Najnowsze Informacje

2010.12.17, 11:57

Stawki opłat nawigacyjnych na 2011 rok

zdj

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązywać będą nowe stawki za usługi Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W polskiej przestrzeni powietrznej, PAŻP zapewnia przewoźnikom obsługę w ramach nawigacji trasowej, czyli podczas przelotu nad terytorium naszego kraju (FIR Warszawa), oraz nawigacji terminalowej, czyli podczas operacji startów i lądowań na polskich lotniskach kontrolowanych. Za w/w usługi PAŻP pobiera opłaty, odpowiednio są to:
1. opłata za nawigację trasową o nazwie ER (en-route)
2. opłata za nawigację terminalową o nazwie TNC (terminal navigation charge).

ER - stawka jednostkowa opłaty za nawigację trasową w 2011 r. wynosić będzie 39,46 EUR

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedstawiona przez PAŻP stawka opłaty trasowej ER, była analizowana przez Komisję Rozszerzoną Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, która zatwierdziła ją w proponowanej wysokości.

2 grudnia 2010 r. prezes ULC ogłosił decyzję w sprawie zatwierdzenia stawki jednostkowej opłaty trasowej w polskiej przestrzeni powietrznej, która w roku 2011 wyniesie 39,46 euro (155,75 złotych).
Stawka ta podlega, co miesiąc ponownemu przeliczeniu na euro przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany euro na walutę krajową z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym został wykonany lot.

Jest to najniższa stawka od 2008 roku tj., od kiedy działa Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jest to także jedna z najniższych stawek spośród państw członkowskich Unii Europejskiej.
średnia wartość tej stawki w Europie wynosi 51,15 euro.

W 2010 r. stawka jednostkowa opłaty trasowej w FIR Warszawa wynosi 165,87 PLN.

TNC - stawka jednostkowa opłaty za nawigację terminalową w 2011 r.

16 grudnia 2010 roku Prezes ULC zatwierdził wysokość stawki jednostkowej opłaty za nawigację terminalową w wysokości przedstawionej przez PAŻP: 1.051,03 PLN.

Zatwierdzona stawka wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2011 roku. W 2010 roku PAŻP, w oparciu o przewidywane koszty świadczenia usług oraz o prognozowaną wielkość ruchu lotniczego, wnioskowała o ustalenie stawki jednostkowej opłaty za nawigację terminalową w wysokości 976, 86 złotych.

PAŻP jest technicznie i kadrowo przygotowana do obsługi na polskich lotniskach ruchu kilkukrotnie wyższego. Im większa będzie liczba obsługiwanych operacji lotniczych, tym koszty owego bezpieczeństwa, zgodnie z normami prawnymi, będą rozkładać się na większa liczbę użytkowników przestrzeni powietrznej, a w konsekwencji stawki jednostkowe opłat za nawigację terminalową będą niższe.


Wcześniej w dniu 3 grudnia 2010 roku, Prezes ULC utrzymał jedną strefę pobierania opłat za nawigację terminalową na polskich lotniskach kontrolowanych (FIR Warszawa). To oznacza, że ustalona przez prezesa ULC jednostkowa stawka za nawigację terminalową będzie taka sama we wszystkich portach lotniczych.

Opłata za usługę nawigacji terminalowej pobierana jest na następujących polskich lotniskach, na których zapewniana jest służba kontroli ruchu lotniczego:
- WARSZAWA
- BYDGOSZCZ
- GDAńSK
- KATOWICE
- KRAKÓW
- ŁÓDŹ
- POZNAń
- RZESZÓW
- SZCZECIN
- WROCŁAW
- ZIELONA GÓRA

Komunikat prasowy
Wykres - Stawki jednostkowe nawigacyjnych opłat trasowych 2011

Oplaty nawigacyjne: http://www.pansa.pl

Strona www.ulc.gov.pl
powrót